DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Wybierz rodzaj badania

by zobaczyć numer na rejestrację

NFZ, Badanie prywatne

Kraków, Warszawa, Myślenice

wybierz placówkę

NFZ, Badanie prywatne

Kraków, Skawina, Opole, Proszowice, Myślenice

wybierz placówkę

Badanie prywatne

Kraków

wybierz placówkę

NFZ, Badanie prywatne

Kraków

wybierz placówkę

Badanie prywatne

Kraków

wybierz placówkę

O nas

Histori firmy

Historia Zakładu USG i Rentgena Wyrobek sięga roku 1945.

Wtedy to dr Emil Wyrobek, specjalista w zakresie radiologii i radioterapii oraz specjalista wojewódzki do spraw radiologii założył swoją pierwszą placówkę o nazwie Zakład Rentgena. Pracownia i dom rodziny Wyrobek mieściły się wówczas w tym samym lokalu dzieląc wspólną przestrzeń.

W pracowni wykonywano badania radiologiczne oraz naświetlania radioterapeutyczne do 1950 roku, kiedy to dr Emil Wyrobek założył w Krakowie Instytut Onkologii przy ul. Garncarskiej oraz pracownię radioterapii. Pracownia Radiologiczna wykonuje badania diagnostyczne do dnia dzisiejszego pod tym samym adresem, na ul. Smoleńsk 25A w Krakowie.

W roku 1974, po śmierci dr Emila Wyrobka zakład prowadził jego syn Krzysztof Wyrobek. W roku 1997 przekształcił go w spółkę cywilną, którą zarządzał wraz z żoną i dziećmi. Od 2000 roku firma stopniowo powiększała się o nowe placówki.

Obecnie w Zakładzie Rentgena i USG Wyrobek wykonywany jest pełen zakres badań radiologicznych, ultrasonograficznych oraz tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W 2005 roku zostały uruchomione także badania mammograficzne w mammobusach.

Obecnie firma prowadzona i zarządzana jest przez żonę Krzysztofa, dr n. med. Zofię Wyrobek specjalistę radiologa i czwórkę ich dzieci. Dwójka z nich to również lekarze specjaliści radiolodzy.

Na terenie całej Polski działa 12 oddziałów firmy.

Najnowsza placówka pod nazwą Centrum Diagnostyki Obrazowej wyposażona w rezonans magnetyczny, uruchomiona została w warszawskim szpitalu im. prof. W.Orłowskiego.

  • rezonans magnetyczny warszawa
diagnostyka obrazowa
  • Urodził się 21 VIII 1906 roku w Żywcu. Medycynę studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • W 1932 roku otrzymał dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Szybko podjął badania naukowe. Po ukończeniu studiów pracował w Zakładzie Anatomii Patologicznej UJ.
  • W 1933 roku został przyjęty do pracy w Klinice Ginekologicznej UJ, a stamtąd skierowany jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej na dalsze studia i specjalizację radiologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem promieniolecznictwa nowotworów złośliwych. Studia te odbywał kolejno w Instytucie Radowym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w Instytucie Radowym w Sztokholmie i w Instytucie Radowym Uniwersytetu Paryskiego.
  • Po powrocie do kraju zorganizował Oddział Radowy i Roentgena w Klinice Ginekologicznej UJ; oddziałem tym kierował do wybuchu wojny obronnej w 1939 roku; zdążył wprowadzić nowoczesne metody leczenia.