DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Wybierz rodzaj badania

by zobaczyć numer na rejestrację™

O nas

Histori firmy

Historia Zakładu ‚USG i Rentgena Wyrobek sięga roku 1945.

Wtedy to dr Emil Wyrobek, specjalista w zakresie radiologii i radioterapii oraz specjalista wojewódzki do spraw radiologii założył‚ swoją pierwszą placówkę™ o nazwie Zakł‚ad Rentgena. Pracownia i dom rodziny Wyrobek mieś›cił‚y się™ wówczas w tym samym lokalu dzieląc wspólną… przestrzeń„.

W pracowni wykonywano badania radiologiczne oraz naświetlania radioterapeutyczne do 1950 roku, kiedy to dr Emil Wyrobek założył‚ w Krakowie Instytut Onkologii przy ul. Garncarskiej oraz pracownię radioterapii. Pracownia Radiologiczna wykonuje badania diagnostyczne do dnia dzisiejszego pod tym samym adresem, na ul. Smoleń„sk 25A w Krakowie.

W roku 1974, po śmierci dr Emila Wyrobka zakł‚ad prowadził‚ jego syn Krzysztof Wyrobek. W roku 1997 przekształ‚cił‚ go w spół‚kę™ cywilną, którą zarządzał‚ wraz z żoną i dzieć‡mi. Od 2000 roku firma stopniowo powię™kszała się o nowe placówki.

Obecnie w Zakładzie Rentgena i USG Wyrobek wykonywany jest peł‚en zakres badań„ radiologicznych, ultrasonograficznych oraz tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W 2005 roku został‚y uruchomione także badania mammograficzne w mammobusach.

Obecnie firma prowadzona i zarządzana jest przez żonę™ Krzysztofa, dra n. med. Zofię™ Wyrobek specjalistę™ radiologa i czwórkę™ ich dzieci. Dwójka z nich to również lekarze specjaliś›ci radiolodzy.

Na terenie cał‚ej Polski działa 12 oddziałów firmy.

Najnowsza placówka pod nazwą Centrum Diagnostyki Obrazowej wyposażona w rezonans magnetyczny, uruchomiona został‚a w warszawskim szpitalu im. prof. W.Orłowskiego.

diagnostyka obrazowa
  • Urodził‚ się™ 21 VIII 1906 roku w Żywcu. Medycynę™ studiował‚ na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • W 1932 roku otrzymał dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Szybko podjął‚ badania naukowe. Po ukończeniu studiów pracował‚ w Zakł‚adzie Anatomii Patologicznej UJ.
  • W 1933 roku został przyjęty do pracy w Klinice Ginekologicznej UJ, a stamtąd skierowany jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej na dalsze studia i specjalizację™ radiologiczną, ze szczególnym uwzglę™dnieniem promieniolecznictwa nowotworów złoś›liwych. Studia te odbywał kolejno w Instytucie Radowym im. Marii Skł‚odowskiej-Curie w Warszawie, w Instytucie Radowym w Sztokholmie i w Instytucie Radowym Uniwersytetu Paryskiego.
  • Po powrocie do kraju zorganizował‚ Oddział‚ Radowy i Roentgena w Klinice Ginekologicznej UJ; oddział‚em tym kierował do wybuchu wojny obronnej w 1939 roku; zdążył wprowadzić‡ nowoczesne metody leczenia.