Niebawem pierwsze artykuł‚y z dziedziny diagnostyki obrazowej, jej historii i tematów pokrewnych.