RTG, Tomografia Komputerowa – Kraków Żabiniec

Rejestracja na badanie

ul. F. Konecznego 6/19u 31-216 Kraków (os. Żabiniec)

tel. 12 416 32 00

fax. 12 416 32 10

Żabiniec

RTG USG TK MAPA Zabiniec

RTG, USG, Tomografia Komputerowa

ul. F. Konecznego 6/19u (os. Żabiniec)
31-216 Kraków
tel.: (12) 416 32 00
fax: (12) 416 32 10
e-mail: zabiniec@wyrobek.pl
Rejestracja czynna:
pon.-pt.: 8:00-19:00

RTG

Opis badania

Promieniowanie rentgenowskie należy do grupy promieniowań„ elektromagnetycznych. Część‡ tego promieniowania, przenikają…c przez materił™, ulega osłabieniu przez wzajemne z nią… oddział‚ywanie.

Wzajemne oddział‚ywanie promieniowania rentgenowskiego z materii dzieli się™ na trzy podstawowe rodzaje. Są… to: rozpraszanie spójne, rozpraszanie Comptona i zjawisko fotoelektryczne. Promieniowanie rentgenowskie zmniejsza także swoje nat™ężenie wraz z kwadratem odległ‚osci. Wywołuje jonizację™ materii i zjawisko luminiscencji. Dział‚a także na emulsję™ fotograficzną… i ma dział‚anie biologiczne.

Badania diagnostyczne wykonywane są… przy użyciu aparatów rentgenowskich. Skł‚adaja się™ one z jednej lub wię™cej lamp rentgenowskich, generatora oraz urzą…dzeń„ umożliwiających przeprowadzenie badań„. Sterowanie cał‚ym aparatem odbywa się™ za pomocą… stolika rozdzielczego. W obecnych aparatach stoliki rozdzielcze mają… wbudowany mikroprocesory, które automatycznie sterują… aparatem i dobierają… odpowiednie warunki ekspozycji, dostosowane do anatomicznej budowy badanej części ciał‚a.

Diagnostyczne aparaty RTG mogą… służyć‡ do wykonywania zdjęć‡ rentgenowskich oraz prześ›wietleń„. Zazwyczaj funkcje takie zapewnia jeden uniwersalny sprzę™t, który skł‚ada się™ z dwóch niezależnych czꙶ›ci: ścianki prześ›wietleń„ z lampą… rentgenowską… i zestawem: wzmacniacz obrazu-telewizja oraz stoł‚u do zdjęć‡ w pozycji pionowej wraz z lampą…. W celu ochrony pacjenta przed nadmierną… dawką… promieniowania stosuje się™ przesł‚ony głę™binowe, kratki rozproszeniowe oraz różnego rodzaju uciskadła.

Cennik

1. Czaszka 80 zł
2. Zatoki 50 zł‚
3. Oczodoł‚y 50 zł‚
4. Stenwers 50 zł‚
5. Schuller 50 zł‚
6. Town 50 zł‚
7. Kość‡ jarzmowa 50 zł‚
8. Kręgosł‚up cał‚y 130 zł
9. Kręgosł‚up szyjny przeglą…dowe 50 zł‚
10. Kręgosł‚up szyjny czynnoś›ciowy 100 zł
11. Kręgosł‚up piersiowy 50 zł‚
12. Kręgosł‚up lędźwiowo-krzyżowy przeglą…dowe

Krę™gosł‚up przeglą…dowo – czynnościowy

50 zł‚

100 zł‚

13. Celowane na krą…g 50 zł‚
14. Staw barkowy 50 zł‚
15. Obojczyk 50 zł‚
16. Mostek 50 zł‚
17. Ramię 50 zł‚
18. Przedramię™ 50 zł‚
19. Nadgarstek 50 zł‚
20. Dł‚oń„ 50 zł‚
21. Klatka piersiowa PA 50 zł
22. Klatka piersiowa PA + Bok z kontrastem 80 zł‚
23. Żebra 50 zł‚
24. Miednica 50 zł‚
25. Stawy biodrowe + osiowe 50 zł‚
26. Udo 50 zł‚
27. Staw kolanowy

Dwa stawy porównawcze

50 zł‚

80 zł‚

28. Stawy kolanowe 80 zł‚
29. Podudzie 50 zł‚
30. Staw skokowy 50 zł‚
31. Stopa 50 zł‚
32. Staw łokciowy 50 zł‚
33. Jama brzuszna 50 zł‚
34. Nos 50 zł‚
35. Palce dłoni 50 zł‚
36. Palce stopy 50 zł‚
37. Żołą…dek i dwunastnica 150 zł‚
38. Pasaż jelita cienkiego 200 zł‚
39. Defektografia 160 zł‚
40. Wlew jelitowy z podwójnym kontrastem 250 zł‚
41. Urografia 300 zł‚
42. HSG (drożność‡ jajowodów) 500 zł‚
43. RTG przeł‚yku 150 zł‚
44. Fistulografia 200 zł‚
45. Rtg przeglą…dowe jamy brzusznej 50 zł
46. Stawy biodrowe 50 zł‚
47. Nerki 50 zł‚

Rejestracja na badanie

ul. F. Konecznego 6/19u (os. Żabiniec) 31-216 Kraków

12 416 32 00

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Opis badania

Spiralna Tomografia Komputerowa uważana jest obecnie za światowy standard w diagnostyce obrazowej. Dzię™ki technice slip-ring i helikalnemu ruchowi lampy wraz ze stoł‚em pacjenta dane z detektorów są… pobierane w sposób ciągł‚y, co w połą…czeniu z szybkoś›cią… (do 0,8 sek/skan) skutecznie eliminuje artefakty związane z ruchami (np. oddychaniem) pacjenta.

Ponieważ obecnie badanie klatki piersiowej, jamy brzusznej i inne mogą… być‡ wykonane w 30 – 60 sek. na zatrzymanym oddechu, zmiany patologiczne uprzednio nieuwidaczniane są… teraz diagnozowane prawie ze stuprocentową… pewnoś›cią….

Informacja dla pacjenta

Przygotowanie do badania Tomografem Komputerowym jest uzależnione od cz™ęś›ci ciał‚a wskazanej do badania. Do pracowni tomografii komputerowej zawsze należy zgłaszać‡ się™ na czczo (cztery godziny przed badaniem nie można przyjmować‡ pokarmów stał‚ych i pł‚ynów). Jedynie badania układu kostno-stawowego, nie wymagają…, aby pacjent był‚ na czczo.

W przypadku badania z podaniem kontrastu, dzień przed wyznaczonym terminem wskazane jest mocne napojenie organizmu jak również po wykonaniu badania w celu wypł‚ukania ś›rodka kontrastują…cego. Jeżeli chodzi o badania z obszaru miednicy to konieczne jest, przyję™cie ś›rodków przeczyszczających przed terminem wykonania badania.

Rejestracja na badanie

ul. F. Konecznego 6/19u (os. Żabiniec) 31-216 Kraków

12 416 32 00