USG, Rentgen, Tomografia Komputerowa – Kraków przy szpitalu MSW

Rejestracja na badanie

ul. Kronikarza Galla 25, 31-058 Kraków (teren szpitala MSW)

tel. 12 662 31 28

MSW

RTG USG TK MAPA MSW

RTG, USG, Tomografia Komputerowa

ul. Kronikarza Galla 25 (teren szpitala MSW)
31-058 Kraków
tel.: (12) 662 31 28

Rejestracja czynna:
pon.-pt.: 7.00 – 12.00

USG

Opis badania

Badanie wykonuje się™ przy pomocy sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciał‚a, bądź też dla uzyskania lepszego obrazu ukł‚adu pół‚ciowego oraz moczowego wprowadzanej naturalnymi otworami, czyli transwaginalnie lub transrektalnie. We wnę™trzu sondy znajduje się™ kryształ‚, dzięki któremu wytwarzane są fale ultradźwiękowe o pożądanych parametrach oraz odbiornik echa akustycznego powracającego po odbiciu się™ o warstwy badanych narządów organizmu. Komputerowo przetworzone echo jest prezentowane na monitorze i podlega ocenia lekarza radiologa.

Nieliczne techniczne ograniczenia techniki ultrasonografii, którymi może być‡ obecność‡ barier akustycznych takich jak powietrze w jelitach, czy osłaniające narządy struktury kostne, powodują, że w przypadku np. badania mózgu najlepszą… metodą diagnostyczna jest równie bezpieczne badanie rezonansu magnetycznego.

Poza możliwościami obrazowania narządów w celu ich diagnozy badanie USG jest bardzo pomocne w przypadku biopsji cienkoigłowej (np. biopsji piersi), czyli pobrania niewielkiego fragmentu tkanki do dalszych badań laboratoryjnych. Taką… procedurę™ wykonuje się™ pod bieżącą… kontrolą obrazu ultrasonograficznego, co gwarantuje pobranie odpowiedniej tkanki oraz wyklucza możliwość›‡ ewentualnych powikłań„.

Do przeprowadzenia badania nie potrzeba większego przygotowania, może być‡ one wykonywane u każdego pacjenta.

 

USG met. Dopplera
USG met. Dopplera jest badaniem ultrasonograficznym wykorzystują…cym tzw. zjawisko Dopplera. Badanie to jest niezastąpione w diagnostyce zaburzeń„ układu krążenia i oceny jego drożności. Podczas badania lekarz analizuje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbijającej się™ od ruchomej przeszkody, jaką… w organizmie człowieka zasadniczo jest krew. Zachowanie się™ przepływu krwi w naczyniach tętniczych i żylnych (zmiany prę™dkoś›ci) odzwierciedla wewnętrzny stan naczyń„ i podlega dokładnej analizie lekarskiej.

Do przeprowadzenia badania USG metodą… Dopplera nie potrzeba wię™kszego przygotowania, może być‡ one wykonywane u każdego pacjenta.
 

USG met. Dopplera
USG met. Dopplera jest badaniem ultrasonograficznym wykorzystują…cym tzw. zjawisko Dopplera. Badanie to jest niezastąpione w diagnostyce zaburzeń„ ukł‚adu krążenia i oceny jego drożności. Podczas badania lekarz analizuje zmiany częstotliwości fali dźwię™kowej odbijają…cej się™ od ruchomej przeszkody, jaką… w organizmie czł‚owieka zasadniczo jest krew. Zachowanie się™ przepł‚ywu krwi w naczyniach tę™tniczych i żylnych (zmiany prę™dkoś›ci) odzwierciedla wewnę™trzny stan naczyń„ i podlega dokł‚adnej analizie lekarskiej.

Do przeprowadzenia badania USG metodą… Dopplera nie potrzeba wię™kszego przygotowania, może być‡ one wykonywane u każdego pacjenta.

Cennik

  1. Usg Dopller 100 zł

  2. Usg przez pow‚łoki (jama brzuszna, piersi, tarczyca, ją…dra) 100 zł‚

  3. Usg stawu 100 zł‚

  4. Usg dwóch stawów 150 zł

Rejestracja na badanie

ul. Kronikarza Galla 25, 31-058 Kraków

12 662 31 28

RTG

Opis badania

Promieniowanie rentgenowskie należy do grupy promieniowań„ elektromagnetycznych. Część‡ tego promieniowania, przenikając przez materiał™, ulega osłabieniu przez wzajemne z nią… oddziaływanie.

Wzajemne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materii dzieli się™ na trzy podstawowe rodzaje. Są… to: rozpraszanie spójne, rozpraszanie Comptona i zjawisko fotoelektryczne. Promieniowanie rentgenowskie zmniejsza także swoje natężenie wraz z kwadratem odległosci. Wywołuje jonizację™ materii i zjawisko luminiscencji. Dział‚a także na emulsję™ fotograficzną… i ma dział‚anie biologiczne.

Badania diagnostyczne wykonywane są… przy użyciu aparatów rentgenowskich. Składają się™ one z jednej lub więcej lamp rentgenowskich, generatora oraz urządzeń„ umożliwiających przeprowadzenie badań„. Sterowanie całym aparatem odbywa się™ za pomocą… stolika rozdzielczego. W obecnych aparatach stoliki rozdzielcze mają… wbudowany mikroprocesory, które automatycznie sterują… aparatem i dobierają… odpowiednie warunki ekspozycji, dostosowane do anatomicznej budowy badanej części ciał‚a.

Diagnostyczne aparaty RTG mogą… służyć‡ do wykonywania zdjęć‡ rentgenowskich oraz prześwietleń„. Zazwyczaj funkcje takie zapewnia jeden uniwersalny sprzęt, który składa się™ z dwóch niezależnych czꙶ›ci: ścianki prześwietleń„ z lampą… rentgenowską… i zestawem: wzmacniacz obrazu-telewizja oraz stołu do zdjęć‡ w pozycji pionowej wraz z lampą…. W celu ochrony pacjenta przed nadmierną… dawką… promieniowania stosuje się™ przesłony głębinowe, kratki rozproszeniowe oraz różnego rodzaju uciskadła.

Cennik

1. Czaszka 80 zł
2. Zatoki 50 zł‚
3. Oczodoł‚y 50 zł‚
4. Stenwers 50 zł‚
5. Schuller 50 zł‚
6. Town 50 zł‚
7. Kość‡ jarzmowa 50 zł‚
8. Kręgosł‚up cał‚y 130 zł
9. Kręgosł‚up szyjny przeglą…dowe 50 zł‚
10. Kręgosł‚up szyjny czynnoś›ciowy 100 zł
11. Kręgosł‚up piersiowy 50 zł‚
12. Kręgosł‚up lędźwiowo-krzyżowy przeglą…dowe

Krę™gosł‚up przeglą…dowo – czynnościowy

50 zł‚

100 zł‚

13. Celowane na krą…g 50 zł‚
14. Staw barkowy 50 zł‚
15. Obojczyk 50 zł‚
16. Mostek 50 zł‚
17. Ramię 50 zł‚
18. Przedramię™ 50 zł‚
19. Nadgarstek 50 zł‚
20. Dł‚oń„ 50 zł‚
21. Klatka piersiowa PA 50 zł
22. Klatka piersiowa PA + Bok z kontrastem 80 zł‚
23. Żebra 50 zł‚
24. Miednica 50 zł‚
25. Stawy biodrowe + osiowe 50 zł‚
26. Udo 50 zł‚
27. Staw kolanowy

Dwa stawy porównawcze

50 zł‚

80 zł‚

28. Stawy kolanowe 80 zł‚
29. Podudzie 50 zł‚
30. Staw skokowy 50 zł‚
31. Stopa 50 zł‚
32. Staw łokciowy 50 zł‚
33. Jama brzuszna 50 zł‚
34. Nos 50 zł‚
35. Palce dłoni 50 zł‚
36. Palce stopy 50 zł‚
37. Żołądek i dwunastnica 150 zł‚
38. Pasaż jelita cienkiego 200 zł‚
39. Defektografia 160 zł‚
40. Wlew jelitowy z podwójnym kontrastem 250 zł‚
41. Urografia 300 zł‚
42. HSG (drożność‡ jajowodów) 500 zł‚
43. RTG przeł‚yku 150 zł‚
44. Fistulografia 200 zł‚
45. Rtg przeglą…dowe jamy brzusznej 50 zł
46. Stawy biodrowe 50 zł‚
47. Nerki 50 zł‚

Rejestracja na badanie

ul. Kronikarza Galla 25, 31-058 Kraków

12 662 31 28

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Opis badania

Spiralna <strong>Tomografia Komputerowa</strong> uważana jest obecnie za światowy standard w diagnostyce obrazowej. Dzięki technice slip-ring i helikalnemu ruchowi lampy wraz ze stołem pacjenta dane z detektorów są
pobierane w sposób ciągły, co w połączeniu z szybkością
(do 0,8 sek/skan) skutecznie eliminuje artefakty związane z ruchami (np. oddychaniem) pacjenta.

Ponieważ obecnie badanie klatki piersiowej, jamy brzusznej i inne mogą
być‡ wykonane w 30 – 60 sek. na zatrzymanym oddechu, zmiany patologiczne uprzednio nieuwidaczniane są
teraz diagnozowane prawie ze stuprocentową pewnością.

Informacja dla pacjenta

Przygotowanie do badania Tomografem Komputerowym jest uzależnione od części ciał‚a wskazanej do badania. Do pracowni tomografii komputerowej zawsze należy zgłaszać‡ się™ na czczo (cztery godziny przed badaniem nie można przyjmować‡ pokarmów stałych i płynów). Jedynie badania układu kostno-stawowego, nie wymagają…, aby pacjent był‚ na czczo.

W przypadku badania z podaniem kontrastu, dzień przed wyznaczonym terminem wskazane jest mocne napojenie organizmu jak również po wykonaniu badania w celu wypłukania środka kontrastującego. Jeżeli chodzi o badania z obszaru miednicy to konieczne jest, przyjęcie środków przeczyszczających przed terminem wykonania badania.

Rejestracja na badanie

ul. Kronikarza Galla 25, 31-058 Kraków

12 662 31 28