Rezonans Magnetyczny Myś›lenice

Rejestracja na badanie MRI

Drogowców 5, 32-400 Myś›lenice

Na terenie Centrum Medycznego Certus

(dawna Telefonika)

12 312 70 60

Rejestracja czynna

pon. – pt. : 8.00 – 16.00

Opis badania

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (ang. MRI, magnetic resonance imaging) nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego człowieka. Rezonans magnetyczny ma ogromne zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z technik tomografii, która służy diagnostyce i ukazaniu prawidłowości, bądź nieprawidłowości w zakresie tkanek i narządów. Technika ta jest również z powodzeniem wykorzystywana w badaniach naukowych wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba uzyskania danych anatomicznych żyjącego człowieka.

Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. Badanie to jest zupełnie  nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Obecnie badanie za pomocą rezonansu magnetycznego należy do najdroższych badań w radiologii.

rezonans magnetyczny myslenice

Ważne dla pacjenta

centrum diagnostyki obrazowej
 • Przygotowanie do badania Rezonansem Magnetycznym jest uzależnione od części ciała wskazanej do badania.
 • Do pracowni rezonansu magnetycznego zawsze należy zgłaszać się na czczo (cztery godziny przed badaniem nie można przyjmować pokarmów stałych i płynów).
 • W przypadku badania z podaniem kontrastu, dzień przed wyznaczonym terminem wskazane jest mocne napojenie organizmu jak również po wykonaniu badania w celu wypłukania środka kontrastującego.
 • Do pomieszczenia w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami (np. klucze, breloczki itp.), gdyż te mogą zostać przyciągnięte przez magnes i mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta. Nie wolno także wchodzić do pomieszczenie z magnesem, zegarkiem oraz z kartami magnetycznymi (karty bankomatowe, kredytowe itp.), gdyż te mogą ulec rozmagnesowaniu.
 • Wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu (np. w przypadku badania oczodołów należy zmyć makijaż, w którym znajdują się drobiny metali kolorowych).
 • Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała. Badania nie wykonuje się u osób mających wszczepiony rozrusznik serca oraz pooperacyjne metalowe klipsy na tętniakach w mózgowiu.

Ankieta do pobrania przed badaniem

Pobierz ankietę

Rejestracja na badanie MRI

Drogowców 5, 32-400 Myślenice

12 312 70 60

Cennik

 1. Badanie głowy bez kontrastu 500 zł
 2. Badanie głowy przed i po kontraście 600 zł
 3. Badanie angio głowy bez kontrastu 550 zł
 4. Badanie przysadki przed i po kontraście 600 zł
 5. Badanie oczodołów bez kontrastu 500 zł
 6. Badanie oczodołów przed i po kontraście 600 zł
 7. Badanie piramid skroniowych bez kontrastu 500 zł
 8. Badanie piramid skroniowych przed i po kontraście 600 zł
 9. Badanie twarzoczaszki bez kontrastu 500 zł
 10. Badanie twarzoczaszki przed i po kontraście 600 zł
 11. Badanie zatok obocznych nosa bez kontrastu 500 zł
 12. Badanie zatok obocznych nosa przed i po kontraście 600 zł
 13. Badanie pogranicza czaszkowo – szyjnego bez kontrastu 500 zł
 14. Badanie pogranicza czaszkowo – szyjnego przed i po kontraście 600 zł
 15. Badanie szyi lub nosogardzieli bez kontrastu 500 zł
 16. Badanie szyi lub nosogardzieli przed i po kontraście 700 zł
 17. Badanie jamy brzusznej bez kontrastu 500 zł
 18. Badanie jamy brzusznej przed i po kontraście 700 zł
 1. Cholangiografia bez kontrastu 550 zł
 2. Badanie miednicy małej bez kontrastu 500 zł
 3. Badanie miednicy małej przed i po kontraście 700 zł
 4. Badanie tkanki miękkiej bez kontrastu 500 zł
 5. Badanie tkanki miękkiej przed i po kontraście 700 zł
 6. Badanie kończyny dolnej lub górnej z podziałem na okolice bez kontrastu 500 zł
 7. Badanie kończyny dolnej lub górnej z podziałem na okolice anat. przed i po kontraście 700 zł
 8. Badanie stawu, kości bez kontrastu (stopy, kolana, biodra, łokcia, barku) 500 zł
 9. Badanie stawu, kości przed i po kontraście (stopy, kolana, biodra, łokcia, barku) 700 zł
 10. Badanie kręgosłupa ( C lub Th lub L-S) bez kontrastu 500 zł
 11. Badanie kręgosłupa ( C lub Th lub L-S) przed i po kontraście 700 zł
 12. Badanie dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu 800 zł
 13. Badanie dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem 1000 zł
 14. Badanie całego ciała „Whole Body” bez kontrastu 1200 zł