USG – Rentgen – Mammografia – Kraków

Rejestracja na badanie

ul. Smoleńsk 25a/2 31-108 Kraków

12 422 00 63

Smoleńsk 25a

RTG USG MAMMOGRAFIA MAPA SMOLENSK

RTG, USG, Mammografia

ul. Smoleńsk 25a/2
31-108 Kraków
tel.: (12) 422 00 63
e-mail: biuro@wyrobek.pl

Rejestracja czynna:

pon.-pt.: 10:00-17:00

USG

Opis badania

Badanie wykonuje się™ przy pomocy sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciał‚a, bądź też dla uzyskania lepszego obrazu ukł‚adu pół‚ciowego oraz moczowego wprowadzanej naturalnymi otworami, czyli transwaginalnie lub transrektalnie. We wnę™trzu sondy znajduje się™ kryształ‚, dzięki któremu wytwarzane są fale ultradźwiękowe o pożądanych parametrach oraz odbiornik echa akustycznego powracającego po odbiciu się™ o warstwy badanych narządów organizmu. Komputerowo przetworzone echo jest prezentowane na monitorze i podlega ocenia lekarza radiologa.

Nieliczne techniczne ograniczenia techniki ultrasonografii, którymi może być‡ obecność‡ barier akustycznych takich jak powietrze w jelitach, czy osłaniające narządy struktury kostne, powodują, że w przypadku np. badania mózgu najlepszą… metodą diagnostyczna jest równie bezpieczne badanie rezonansu magnetycznego.

Poza możliwościami obrazowania narządów w celu ich diagnozy badanie USG jest bardzo pomocne w przypadku biopsji cienkoigłowej (np. biopsji piersi), czyli pobrania niewielkiego fragmentu tkanki do dalszych badań laboratoryjnych. Taką… procedurę™ wykonuje się™ pod bieżącą… kontrolą obrazu ultrasonograficznego, co gwarantuje pobranie odpowiedniej tkanki oraz wyklucza możliwość›‡ ewentualnych powikłań„.

Do przeprowadzenia badania nie potrzeba większego przygotowania, może być‡ one wykonywane u każdego pacjenta.

 

USG met. Dopplera
USG met. Dopplera jest badaniem ultrasonograficznym wykorzystują…cym tzw. zjawisko Dopplera. Badanie to jest niezastąpione w diagnostyce zaburzeń„ układu krążenia i oceny jego drożności. Podczas badania lekarz analizuje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbijającej się™ od ruchomej przeszkody, jaką… w organizmie człowieka zasadniczo jest krew. Zachowanie się™ przepływu krwi w naczyniach tętniczych i żylnych (zmiany prę™dkoś›ci) odzwierciedla wewnętrzny stan naczyń„ i podlega dokładnej analizie lekarskiej.

Do przeprowadzenia badania USG metodą… Dopplera nie potrzeba wię™kszego przygotowania, może być‡ one wykonywane u każdego pacjenta.

Cennik

  1. Usg Dopller 100 zł

  2. Usg przez pow‚łoki (jama brzuszna, piersi, tarczyca, ją…dra) 100 zł‚

  3. Usg stawu 100 zł‚

  4. Usg dwóch stawów 150 zł

Rejestracja na badanie

ul. Smoleńsk 25a/2 31-108 Kraków

12 422 00 63

RTG

Opis badania

Promieniowanie rentgenowskie należy do grupy promieniowań„ elektromagnetycznych. Część‡ tego promieniowania, przenikając przez materiał™, ulega osłabieniu przez wzajemne z nią… oddziaływanie.

Wzajemne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materii dzieli się™ na trzy podstawowe rodzaje. Są… to: rozpraszanie spójne, rozpraszanie Comptona i zjawisko fotoelektryczne. Promieniowanie rentgenowskie zmniejsza także swoje natężenie wraz z kwadratem odległosci. Wywołuje jonizację™ materii i zjawisko luminiscencji. Dział‚a także na emulsję™ fotograficzną… i ma dział‚anie biologiczne.

Badania diagnostyczne wykonywane są… przy użyciu aparatów rentgenowskich. Składają się™ one z jednej lub więcej lamp rentgenowskich, generatora oraz urządzeń„ umożliwiających przeprowadzenie badań„. Sterowanie całym aparatem odbywa się™ za pomocą… stolika rozdzielczego. W obecnych aparatach stoliki rozdzielcze mają… wbudowany mikroprocesory, które automatycznie sterują… aparatem i dobierają… odpowiednie warunki ekspozycji, dostosowane do anatomicznej budowy badanej części ciał‚a.

Diagnostyczne aparaty RTG mogą… służyć‡ do wykonywania zdjęć‡ rentgenowskich oraz prześwietleń„. Zazwyczaj funkcje takie zapewnia jeden uniwersalny sprzęt, który składa się™ z dwóch niezależnych czꙶ›ci: ścianki prześwietleń„ z lampą… rentgenowską… i zestawem: wzmacniacz obrazu-telewizja oraz stołu do zdjęć‡ w pozycji pionowej wraz z lampą…. W celu ochrony pacjenta przed nadmierną… dawką… promieniowania stosuje się™ przesłony głębinowe, kratki rozproszeniowe oraz różnego rodzaju uciskadła.

Cennik

1. Czaszka 80 zł
2. Zatoki 50 zł‚
3. Oczodoł‚y 50 zł‚
4. Stenwers 50 zł‚
5. Schuller 50 zł‚
6. Town 50 zł‚
7. Kość‡ jarzmowa 50 zł‚
8. Kręgosł‚up cał‚y 130 zł
9. Kręgosł‚up szyjny przeglą…dowe 50 zł‚
10. Kręgosł‚up szyjny czynnoś›ciowy 100 zł
11. Kręgosł‚up piersiowy 50 zł‚
12. Kręgosł‚up lędźwiowo-krzyżowy przeglą…dowe

Krę™gosł‚up przeglą…dowo – czynnościowy

50 zł‚

100 zł‚

13. Celowane na krą…g 50 zł‚
14. Staw barkowy 50 zł‚
15. Obojczyk 50 zł‚
16. Mostek 50 zł‚
17. Ramię 50 zł‚
18. Przedramię™ 50 zł‚
19. Nadgarstek 50 zł‚
20. Dł‚oń„ 50 zł‚
21. Klatka piersiowa PA 50 zł
22. Klatka piersiowa PA + Bok z kontrastem 80 zł‚
23. Żebra 50 zł‚
24. Miednica 50 zł‚
25. Stawy biodrowe + osiowe 50 zł‚
26. Udo 50 zł‚
27. Staw kolanowy

Dwa stawy porównawcze

50 zł‚

80 zł‚

28. Stawy kolanowe 80 zł‚
29. Podudzie 50 zł‚
30. Staw skokowy 50 zł‚
31. Stopa 50 zł‚
32. Staw łokciowy 50 zł‚
33. Jama brzuszna 50 zł‚
34. Nos 50 zł‚
35. Palce dłoni 50 zł‚
36. Palce stopy 50 zł‚
37. Żołądek i dwunastnica 150 zł‚
38. Pasaż jelita cienkiego 200 zł‚
39. Test Hintona 130 zł‚
40. Defektografia 160 zł‚
41. Wlew jelitowy z podwójnym kontrastem 250 zł‚
42. Urografia 300 zł‚
43. HSG (drożność‡ jajowodów) 500 zł‚
44. RTG przeł‚yku 150 zł‚
45. Fistulografia 200 zł‚
46. Rtg przeglądowe jamy brzusznej 50 zł
47. Stawy biodrowe 50 zł‚
48. Nerki 50 zł‚

Rejestracja na badanie

ul. Smoleńsk 25a/2 31-108 Kraków

12 422 00 63

MAMMOGRAFIA

Opis badania

Mammografia jest radiologicznym badaniem sutka (gruczołu piersiowego) przy użyciu miękkiego promieniowania rentgenowskiego tzn. przy napięciu w lampie rentgenowskiej poniżej 30 kV. Promienie rentgenowskie nie są… obojętne dla organizmu człowieka, dlatego badanie mammograficzne wykonuje się™ wówczas, gdy istnieją… racjonalne wskazania medyczne.

Mammografia pozwala wykryć raka piersi w najwcześniejszej jego fazie, gdy guzek ma zaledwie trzy milimetry średnicy. Takie guzki wielkości ziarnka pieprzu widać‡ na zdjęciu czasem już od 3 do 5 lat wcześniej, zanim będzie można wyczuć‡ je palcami. Dzięki mammografii możliwe jest także uwidocznienie mikrozwapnień„, których rozpoznanie ma bardzo duże znaczenie w diagnostyce raka sutka.

Cennik

  1. Mammografia  100 zł

Rejestracja na badanie

ul. Smoleńsk 25a/2 31-108 Kraków

12 422 00 63